Fotografia to dla nas

  • PASJA
  • RELACJE
  • EMOCJE
  • SZTUKA
  • KREATYWNOŚĆ

KODEKS ETYCZNY


W Studio Fotograficznym Dyrda & Pońc , każdy członek zespołu zobowiązuje się do reprezentowania firmy na najwyższym poziomie profesjonalizmu, uczciwości i integrowania się w relacjach ze współpracownikami, klientami oraz ogółem społeczeństwa.

Szacunek dla godności i prywatności modeli:

Fotograf w naszym studiu zawsze powinien szanować prywatność oraz godność modeli, szczególnie w sytuacjach wymagających delikatności. W każdym przypadku powinien uzyskać świadomą zgodę modela przed wykonaniem jakichkolwiek fotografii.

Profesjonalizm:

Fotograf w naszym studio zobowiązuje się do zachowania najwyższego poziomu profesjonalizmu. Obejmuje to odpowiedni strój, punktualność oraz szacunek wobec klientów i współpracowników.

Uczciwość i integralność:

Fotograf w naszym studio powinien być uczciwy i transparentny w swoich relacjach z klientami i współpracownikami. Nigdy nie powinien manipulować czy wprowadzać w błąd klientów, ani nieprawidłowo przedstawiać swojej pracy.

Szanowanie praw autorskich:

Fotograf w naszym studio zawsze szanuje prawa autorskie i zapewnia, że posiada niezbędne zgody do używania i dystrybuowania swoich prac.

Jakość i spójność:

Fotograf w naszym studio zobowiązuje się do dostarczania spójnych prac o wysokiej jakości, które spełniają lub przekraczają oczekiwania klientów.

Rozwój zawodowy:

Fotograf w naszym studio stale doskonali swoje umiejętności i wiedzę poprzez ciągłe kształcenie i szkolenia.

Odpowiedzialność środowiskowa:

Fotograf w naszym studio jest świadomy wpływu swojej działalności na środowisko i podejmuje kroki w celu minimalizacji śladu węglowego.

Szanowanie różnorodności:

Fotograf w naszym studio szanuje  różnorodność we wszystkich jej formach, obejmując etniczność, płeć, wiek, religię i orientację seksualną.

Sprawiedliwe praktyki biznesowe:

Fotograf w naszym studio prowadzi swoją działalność w sposób sprawiedliwy i transparentny, z klarownymi umowami i cenami.

Szanowanie prawa:

Fotograf w naszym studio zawsze przestrzega przepisów, w tym prawa, podatkowych, zezwoleń i licencji.

Konkurencja:

Fotografowie z naszego regionu, tańsi fotografowie oferujący ten sam produkt i prowadzący podobne promocje, nie są naruszeniem kodeksu etycznego… To po prostu biznes.