Fotografia to dla nas

  • PASJA
  • RELACJE
  • EMOCJE
  • SZTUKA
  • KREATYWNOŚĆ

Polityka Różnorodności – Studio Fotograficzne Dyrda & Ponc

W Studio Fotograficznym Dyrda & Ponc zobowiązujemy się do promowania i szanowania różnorodności we wszystkich jej aspektach. Jesteśmy przekonani, że różnorodność w naszym zespole oraz w relacjach z klientami przyczynia się do tworzenia lepszych i bardziej inspirujących doświadczeń fotograficznych. Nasza polityka różnorodności obejmuje:

  1. Równość szans: W Studio Fotograficznym Dyrda & Ponc zapewniamy równość szans w rekrutacji, awansie zawodowym i dostępie do szkoleń. Nie tolerujemy żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność czy inne cechy osobiste.

  2. Reprezentacja różnorodności: Czujemy się zobowiązani do uwzględniania różnorodności w naszych projektach fotograficznych. Staramy się uwzględniać różne tła kulturowe, etniczne, płciowe i wiekowe, aby nasze prace odzwierciedlały bogactwo społeczeństwa.

  3. Szacunek dla różnorodności w tematach fotograficznych: W naszych sesjach fotograficznych, obejmujących fotografię portretową, kobiecą, ciążową, dziecięcą, wizerunkową, ślubną i eventową, dbamy o to, aby nasze prace podkreślały piękno różnorodności. Szanujemy  różnice, tworząc przestrzeń, w której każdy może czuć się reprezentowany i doceniony.

  4. Eliminowanie uprzedzeń: W Studio Fotograficznym Dyrda & Ponc angażujemy się w eliminację wszelkich form uprzedzeń i dyskryminacji. Staramy się tworzyć otwartą i przyjazną atmosferę, w której każdy członek zespołu i klient może wyrazić swoją tożsamość i być akceptowanym.

Jesteśmy dumni z naszej polityki różnorodności i wiemy, że to podejście przyczynia się do tworzenia unikalnych i wartościowych doświadczeń fotograficznych dla naszych klientów.